REKISTERINPITÄJÄ:


Sähkö- ja remonttipalvelu Kari Vuorela, Karin Puoti

Karhulantie 32-34 48600 Kotka

kari.vuorela@karivuorela.fi puh. 040-5796666

REKISTERIN NIMI:

Sähkö- ja remonttipalvelu Kari Vuorelan asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Henkilötietoja käsitellään asiakkaidemme asiakassuhteiden
ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin
yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää
itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi,
asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti,
www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä
tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä
mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden
lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla
tavalla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä
niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen
hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai
verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten
toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä
viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

TIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN:

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen
ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun
kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään
turvallisesti.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme käyttää evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan
kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan
käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu,
eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla
teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain
sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan
välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen
käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella
rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta
koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää
henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä
mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin
lisätietopyyntöihin.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan
profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa
päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely
markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva
pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.